Leadtime


Ontdek hoe u uw leadtime met minstens 50% doet verminderen

3rd Wave ontwikkelt software voor bedrijven in de maakproductie die een gevarieerd aanbod in lage oplages maken: high mix, low volume


Of uw bedrijf nu ramen, houten of stalen constructies of auto-onderdelen op maat maakt, u produceert steeds unieke producten. 3rd Wave helpt u meer inzicht in uw productieproces te krijgen en wijst u op verbeterpunten. In het gemiddelde productieproces bij maatwerk wordt slechts 10% van de tijd gewerkt aan het product. De overige 90% ligt het te wachten op een volgende opdracht. Door u te helpen die 90% te drukken, verkort 3rd Wave uw doorlooptijden en laten we uw bedrijf sneller produceren.

3rd Wave doet hiervoor een beroep op de principes van QRM, Quick Response Manufacturing. De QRM-principes gaan ervan uit dat u met dezelfde mensen en middelen 50 tot 80% sneller kunt produceren. Zonder dat uw werknemers of uw machines harder moeten werken. De essentie ligt op de tijd dat een product wacht op de volgende stap in het productieproces. Door te focussen op het wegwerken van wachttijden gaat de snelheid en leverbetrouwbaarheid omhoog en dalen de kosten.

Voor de implementatie van QRM in uw bedrijf ontwikkelde 3rd Wave een set van software tools op basis van de QRM-methodologie: Waves FlowOpt!

Dankzij Waves Flowopt kan u klantorders simuleren en zo optimaal mogelijk plannen, zodat de doorlooptijd beperkt blijft en orders sneller geleverd worden. U houdt altijd een helder overzicht en kan uw klant voortdurend duidelijk informeren over de orderstatus en sneller reageren op vragen of issues.

  • MCT toont op een grafische manier de processtroom van een product als doorlooptijd en maakt zichtbaar waar zich verbeteringsstappen situeren.
  • Real Time Capacity Planning verifieert onder meer of er voldoende capaciteit is voor een gevraagde opdracht en kan op een gefundeerde manier antwoorden geven op vragen van levertijden en capaciteit door de klant.
  • Digital POLCA zorgt ervoor dat de orders op de meest efficiënte manier door de fabriek stromen.
Ook wanneer uw bedrijf niet beschikt over een ERP-systeem of als het bestaande systeem onvoldoende of verouderd is, kan 3rd Wave volledige Supply Chain functionaliteiten leveren.

Wil jij ook de doorlooptijd van je producten met 80% reduceren en je kosten met 25% verlagen?

3rd Wave consultants staan u bij in het introduceren en implementeren van Waves FlowOpt in de organisatie

Logo 3rd Wave
3rd Wave laat bedrijven efficiënter werken. Dit doen we door het transformeren en het wegwerken van hun probleemprocessen.

Contact


  • Hoogstraat 52, B9340 Lede (B)
  • lieven.vannuffel@3rdwave.be
  • +32 (0)471 62 34 46

Volg ons