• by:
  • October 9th, 2019
  • Category: qrm

Met QRM meer produceren


Quick Response Manufacturing, kortweg QRM, is de methode ontwikkeld door de Amerikaanse professor Rajan Suri, waarbij high mix, low volume productiebedrijven een flink stuk efficiënter gaan produceren (door kortere doorlooptijden te realiseren).

Met QRM meer produceren

Met QRM meer produceren

met dezelfde mensen en middelen

09/10/2019

Quick Response Manufacturing, kortweg QRM, is de methode ontwikkeld door de Amerikaanse professor Rajan Suri, waarbij high mix, low volume productiebedrijven een flink stuk efficiënter gaan produceren (door kortere doorlooptijden te realiseren). Het Belgisch bedrijf 3rd Wave begeleidt u bij de introductie van QRM én ondersteunt dit met een eigen ontwikkelde software.
“De theorie rond Quick Response Manufacturing bestaat in Amerika al zo’n twintig jaar en vindt sinds een jaar of vijf ook meer en meer ingang in Europa. Met de methode realiseer je een groei, met dezelfde mensen en met dezelfde middelen, én zonder dat je werknemers harder moeten werken. De QRM-principes gaan ervan uit dat je met hetzelfde menselijk kapitaal en met dezelfde machines 50% tot 80% sneller kan produceren. Je doorlooptijd wordt dus aanzienlijk korter”
legt Lieven Van Nuffel, business development manager bij 3rd Wave, uit.
Productiebezetting van 70%
In de praktijk wordt slechts een beperkt deel van de tijd echt aan de productie van je producten besteed. De rest van de tijd, en dit kan oplopen tot 90%, bestaat uit wachten: orders komen niet vlot doorgestroomd naar de werkvloer, er valt een machine stil, waardoor een volgende stap on hold dient te worden gezet, bepaalde onderdelen zijn uit voorraad of worden niet snel genoeg geleverd,…

Lieven Van Nuffel: “Met de QRM methode herleid je je productiebezetting bewust tot gemiddeld 70% én kan je je werknemers crosstrainen, zodat ze naast hun eigen taak ook andere taken kunnen uitvoeren. Daarnaast is het belangrijk om je medewerkers te betrekken en inspraak te geven. Zo zorg je er samen voor dat bestellingen snel en efficiënt verwerkt worden. Het introduceren van QRM gaat gepaard met veranderingsmanagement, maar brengt heel wat voordelen met zich mee.”

De 30% bezetting die vrijkomt, kan gebruikt worden om onvoorziene of dringende orders te verwerken, om nieuwe producten te ontwikkelen, om werknemers op te leiden,… Betrokken werknemers zijn ook gelukkige werknemers, zodat er minder uitval is.
Overzichtelijke QRM-software tools
De QRM-software van 3rd Wave kan makkelijk aan je ERP-systeem gekoppeld worden. De verschillende extra modules geven inzicht in je productieproces en geven in realtime de capaciteit van je fabriek weer. Indien je ERP-systeem verouderd is of niet voldoet, beschikt 3rd Wave over een eigen ERP-systeem.

Lieven Van Nuffel: “Via het overzichtelijk dashboard kan je bekijken op welk moment je voor welke klant je aan welk product aan het werken bent.”
QRM University
Om u te begeleiden in het veranderingsproces op uw bedrijf heeft 3rd Wave de QRM University opgericht. Met alleen een QRM-opleiding zonder de software en met alleen de software, zonder QRM-opleiding realiseer je een doorlooptijdverkorting van zo’n 20 tot 30%. De combinatie van beide geeft een doorlooptijdverkorting, die oploopt tot 80 à 90%.

Contact

Lieven Van Nuffel
+32 471 62 34 46

Wil jij ook de doorlooptijd van je producten met 80% reduceren en je kosten met 25% verlagen?

3rd Wave consultants staan u bij in het introduceren en implementeren van QRM in de organisatie

Logo 3rd Wave
3rd Wave laat bedrijven efficiënter werken. Dit doen we door het transformeren en het wegwerken van hun probleemprocessen.

Contact


  • Hoogstraat 52, B9340 Lede (B)
  • lieven.vannuffel@3rdwave.be
  • +32 (0)471 62 34 46

Volg ons