Over 3rd Wave


3rd Wave werd opgericht om bedrijven te ondersteunen en begeleiden bij het invoeren van Quick Response Manufacturing (QRM)

QRM is bij uitstek succesvol bij bedrijven die zich richten op het produceren van kleine seriegroottes of maatwerkproductie voor hun klanten. Het zijn dan ook deze bedrijven, die een korte time-to-market nastreven, die baat hebben aan de oplossingen van 3rd Wave. 

Bij 3rd Wave primeren efficiëntie, kwaliteit, eenvoud en snelheid van realisatie samen met een pragmatische aanpak. In tegenstelling tot andere bedrijven, levert 3rd Wave een oplossing voor de hele organisatie en niet enkel de fabriek.

3 reden om te kiezen voor 3rd Wave

Door de ervaring van 3rd Wave in business consultancy en software biedt het u de combinatie van QRM-Software, ERP en maatwerk software en dat brengt deze 3 voordelen met zich mee:

Doorlooptijd-
verkorting
Uw bedrijf produceert sneller, zonder dat uw medewerkers harder moet werken. U kan dus beter tegemoetkomen aan de vragen van uw klant. Een onmiskenbaar concurrentieel voordeel.
Transparantie
Dankzij QRM-software weet iedereen op de werkvloer waar hij of zij mee bezig is en heeft iedereen zicht op het hele productieproces. Ook het sales-team en dienst na verkoop weet wat er gebeurt. Zo kunnen zij transparant communiceren over levertijden naar uw klanten.
Rust creëren
Wanneer uw werknemers zicht hebben op wat ze doen, voor wie, en wanneer, geeft dat rust. Het zorgt voor een aangenamere werksfeer, gemotiveerde werknemers en minder verloop. QRM heeft beslist een positieve impact op uw employer branding.
Lieven Van Nuffel - 3rd Wave

Lieven Van Nuffel

Business developer met een passie voor software en manufacturing
Ik ben een Business developer met een passie voor software en manufacturing. Door mijn studie in Utrecht Digitale communicatie sla ik een brug tussen wat de klant wil en wat er technisch mogelijk is. Ik maak als het ware de vertaalslag. Zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Het anders gaan werken in combinatie met IT-ondersteuning is een onderwerp dat dicht bij mijn persoonlijke visie staat.

Wil jij ook de doorlooptijd van je producten met 80% reduceren en je kosten met 25% verlagen?

3rd Wave consultants staan u bij in het introduceren en implementeren van QRM in de organisatie
Logo 3rd Wave
3rd Wave laat bedrijven efficiënter werken. Dit doen we door het transformeren en het wegwerken van hun probleemprocessen.

Contact


  • Hoogstraat 52, B9340 Lede (B)
  • lieven.vannuffel@3rdwave.be
  • +32 (0)471 62 34 46