Procesanalyse


Analyse van de actuele processen met behulp van process mining

Voordat wij Waves FlowOpt implementeren is het belangrijk te weten waar het in de huidige omgeving past en zal moeten worden geïmplementeerd. Wij brengen hiervoor de processen in kaart of analyseren de actuele processen met behulp van Process Mining. Procesanalyse is een van de activiteiten die tijdens een assessment worden uitgevoerd.


Positie van Waves FlowOpt in de IT omgeving

Wil jij ook de doorlooptijd van je producten met 80% reduceren en je kosten met 25% verlagen?

3rd Wave consultants staan u bij in het introduceren en implementeren van Waves FlowOpt in de organisatie

Logo 3rd Wave
3rd Wave laat bedrijven efficiënter werken. Dit doen we door het transformeren en het wegwerken van hun probleemprocessen.

Contact


  • Hoogstraat 52, B9340 Lede (B)
  • lieven.vannuffel@3rdwave.be
  • +32 (0)471 62 34 46

Volg ons