Team


3rd Wave heeft 35 jaar ervaring in softwareontwikkeling

Antoon Van Nuffel - 3rd Wave

Antoon Van Nuffel

Managing Partner
Met de nodige kennis en ervaring bij tal van bedrijven help ik vandaag graag bij de uitdaging waar de productiebedrijven voor staan. Samen met professor Rajan Suri hebben we oplossingen uitgewerkt die het mogelijk maken om de doorlooptijd in de productiebedrijven dramatisch te verminderen en toch de kosten te reduceren. Dit de komende jaren toepassen in de Belgische bedrijven kan een grote meerwaarde opleveren.
Rob Van Agteren - 3rd Wave

Rob Van Agteren

Partner
Als adviseur en manager voor bedrijven van verschillende groottes en branches, kan ik terugkijken op een jarenlange ervaring. Mijn passie is het optimaliseren en digitaliseren van processen. Flow optimalisatie en QRM overtuigde en fascineerde mij meteen. Mijn persoonlijke doel is om mijn overtuiging over te dragen aan met name high-mix, low-volume en maatwerk productie bedrijven en deze te ondersteunen met  innovatieve toepassingen om van de ongelooflijke voordelen te kunnen profiteren.
Hugo Van Den Broeck - 3rd Wave

Hugo Van Den Broeck

Head of Tools development
Opgegroeid in een IT-wereld beheerst door data modelling en relationele database systemen, werd ik met de jaren een specialist in het opzetten van software ontwikkelingsprojecten, primair met Oracle, hierbij consequent gebruik makend van relationele modellen. Daarbij hield ik mij ook intens bezig met de technische kant van de implementaties zoals het opzetten en optimaliseren van de databases op verschillende operating systemen.
Deze ervaring leidde uiteindelijk tot mijn huidige passie: metadata driven source code generatie. Met de zelf daartoe ontwikkelde tools kunnen wij snel quasi foutloze bedrijfssoftware ontwikkelen, uitbreiden en onderhouden. Uiteraard is dit de basis waarop de door 3rdWave aangeboden oplossingen zijn ontwikkeld.
Lieven Van Nuffel - 3rd Wave

Lieven Van Nuffel

Sales Manager
Ik ben een Business developer met een passie voor software en manufacturing. Door mijn studie in Utrecht Digitale communicatie sla ik een brug tussen wat de klant wil en wat er technisch mogelijk is. Ik maak als het ware de vertaalslag. Zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn. Het anders gaan werken in combinatie met IT-ondersteuning is een onderwerp dat dicht bij mijn persoonlijke visie staat.
Ignace Vermaelen - 3rd Wave

Ignace Vermaelen

Head of Solution Design and Quality Assurance
Van kinds af gebeten door informatica, kwam ik, via mijn vader (IBM), vroeg in contact met programmeertalen zoals PL/1 en Cobol. Als hoofdredacteur van een computertuitgave raakte ik gefascineerd door databases,  dit leidde bij mijn afstuderen als Master TEW, tot een thesis over dit onderwerp, met name relationele databases en de regels van Codd & Date waren een ware openbaring. 
Na mijn studies bouwde ik een trackrecord op van ruim 30 jaar met oplossingen in uiteenlopende sectoren zoals discrete productie, chemie, gezondheidszorg, retail, voedingsindustrie en logistiek. Initieel lag de focus op transactiesystemen, maar management informatie en business intelligence kwamen snel op mijn pad. De basis van mijn aanpak is steeds dezelfde : data kwaliteit door data modellering, gedegen analyse en kennis van de bedrijfsprocessen en metadata gestuurde code-generatie.
Binnen 3rd Wave brachten wij alle kennis en ervaring samen in een ERP-oplossing en de uitbreiding ervan met Quick Response Manufacturing resulteerde in het innovatieve concept (gepubliceerd in “The Practioner’s Guide To Polca”, van Professor Rajan Suri), dat in FlowOpt is geïmplementeerd.
Adrian Sfichi - 3rd Wave

Adrian Sfichi

Head of UX and UI development
Vanuit een computerwetenschappelijke achtergrond was ik altijd op zoek naar hoe ik de laatste technologische ontwikkelingen kan integreren op de fabrieksvloer maar ook in de processtroom, van inkoop tot planning, planning tot productie, productie tot verkoop en operationeel, altijd met focus op automatisering. Aanvankelijk vond ik problemen bij de implementatie ervan omdat operators weigerden de nieuwe gebruikersinterfaces te accepteren en zich eraan aan te passen, maar later ontdekte ik dat ik door te focussen op de ervaring van de operators de interface kan vereenvoudigen zodat alles wat ze doen voor hen vanzelfsprekend zou zijn en dat ze zich kunnen concentreren op productiviteit en kwaliteit. Door die ervaring heb ik het belang van gebruikerservaring bij het ontwikkelen van moderne gebruikersinterfaces ingezien en sindsdien ontwerp ik producten en diensten die een uitstekende bruikbaarheid bieden, met een gebruikersgericht ontwerpproces.
Marc Van Huffelen - 3rd Wave

Marc Van Huffelen

Head of Development
Reeds vanaf het begin van de middelbare school ging mijn interesse uit naar alles op en rond dataverwerking.  Het vereenvoudigen van gegevensstromen was mijn passie.  In mijn IT studies kwam ik er al snel achter dat Relationele Databanken hier een onmisbare basis in zouden vormen.  Tot op heden vormen deze databanken nog steeds het hart van iedere oplossing.
Mijn professionele carrière is steeds nauw verbonden geweest hiermee.  Daar bovenop is het mijn visie dat je als IT-bedrijf zo onafhankelijk mogelijk moet zijn van de grote IT-leveranciers, en dit kan je bewerkstelligen via Tools. Zij zorgen er tevens voor dat je personen met een diepere functionele kennis van administratieve & bedrijfsprocessen makkelijker kan betrekken in een automatiseringstraject.

Met QRM meer produceren


Quick Response Manufacturing, kortweg QRM, is de methode ontwikkeld door de Amerikaanse professor Rajan Suri, waarbij high mix, low volume productiebedrijven een flink stuk efficiënter gaan produceren (door kortere doorlooptijden te realiseren). Het Belgisch bedrijf 3rd Wave begeleidt u bij de introductie van QRM én ondersteunt dit met een eigen ontwikkelde software.

Wil jij ook de doorlooptijd van je producten met 80% reduceren en je kosten met 25% verlagen?

3rd Wave consultants staan u bij in het introduceren en implementeren van QRM in de organisatie

Logo 3rd Wave
3rd Wave laat bedrijven efficiënter werken. Dit doen we door het transformeren en het wegwerken van hun probleemprocessen.

Contact


  • Hoogstraat 52, B9340 Lede (B)
  • lieven.vannuffel@3rdwave.be
  • +32 (0)471 62 34 46

Volg ons